1. Bireysel Rehberlik Çalışmaları:

Öğrencinin bireysel ve sosyal gelişimini desteklemek, farkındalık düzeyine artırmak, problem durumlarında baş etme ve problemi çözme becerilerini artırmak amacı ile yapılan çalışmaları kapsamaktadır. Öğrencinin lise düzeyinde hayatında karşılaşabileceği bilişsel, sosyal ve duygusal durumlar karşısında kendisini tanıma, duruma karşı strateji belirleme ve bu süreci yönetme konusunda alternatifleri sunan ancak kararı öğrencinin vermesini sağlayan bir rehberlik hizmeti sunulmaktadır.

 1. Grup Rehberliği Çalışmaları:

Öğrencilerin ihtiyaçları doğrultusunda belirlenen ve grubun dinamiği ile bütünleştirilen çalışmaları kapsamaktadır. Özel Mezitli Fen Lisesinde grup rehberliği kapsamında öğrencilere aşağıdaki başlıklarda çalışmalar yapılmaktadır.

 • Sosyal beceri
 • Akran yardımı
 • Problem çözme becerisi
 • Öfke Kontrolü
 • Verimli Ders Çalışma Yöntemleri
 1. Eğitsel Rehberlik Çalışmaları:

Eğitim öğretim süreci her çocuğun yürüdüğü bir yoldur. Ancak bu yolun etrafında gördükleri her çocuk için farklılık gösterir. Bir çocuk için eğitim öğretim yolu taşlı algılanırken diğer çocuk için etrafı yeşil ve çiçeklerle dolu bir ortam olarak görülebilir. Özel Mezitli Fen Lisesi olarak öğrencilerde eğitim öğretim yaşamına dair olumlu tutum geliştirmek, öğrencilere başarmanın hazzını yaşatmak, destekleme, sürece dahil etmek ve eğitim hayatı ile ilgili oluşan olumsuz yargıları olumluya çevirmek için çeşitli çalışmalar yapılmaktadır. Bu bağlamda lise düzeyinde rehberlik biriminin eğitsel rehberlikteki temel amacı;

 • Öğrencilerde motivasyonu sağlama,
 • Etkin çalışma yöntemlerini öğretmen,
 • Zamanı etkin kullanmaya yönelik çalışmalar yapma,
 • Nihayetinde başarma ve bunun temel motivasyon kaynağı olduğunu anlamadır.

 

 1. Mesleki Rehberlik Çalışmaları :

Mesleki rehberlik ile ilgili genel yargı meslekler, mesleki tercihlerle ilgili çalışmaların lise düzeyinde başlayacağıdır. Oysa meslekleri tanıma, her mesleğin ayrı bir önemi olduğunu kavrama yani meslekler hakkında olumlu tutumlar geliştirme anaokulu düzeyinden başlayan bir çalışmadır. Özel Mezitli Fen Lisesi rehberlik birimi bu nedenle lise seviyesindeki öğrencilerine mesleklerle ilgili olumlu tutum geliştirmeleri amacı ile çeşitli çalışmalar yapmaktadır. Bu çalışmalar içerisinde meslekleri tanıma, çeşitli meslek grupları ile söyleşiler düzenleme ve mesleklerle ilgili önyargıları önleme çalışmaları yer almaktadır.

Bir Mesaj Bırak