Özel Mezitli Fen Lisesi; Atatürk ilke ve devrimlerinin ışığında, çağdaş eğitim politikasıyla, çok yönlü düşünme becerilerine sahip, hayat boyu öğrenmeyi ve demokratik tutumu yaşam biçimine dönüştürmüş, Türkçeyi ve birden fazla yabancı dili etkili kullanabilen, ulusal ve evrensel kültür değerlerine ve insan haklarına saygılı, sosyal gelişmelere ve doğaya karşı duyarlı, estetik duyguları gelişmiş, öz güveni yüksek, çağdaş, etkin ve katılımcı iyi birer yurttaş ve geleceğin liderlerini iyi yetiştirmeyi amaçlamaktadır.

Özel Mezitli Fen Lisesi; öğrencilerimizin bireysel farklılıklarını, ilgi ve gereksinim çeşitliliklerini ön planda tutarak, bilimsel anlayışla donatılmış eğitim ortamlarımızda, alanında yetkin öğretmenlerimizle, geleceği öngörebilen, lider ruhlu ve entelektüel birikimini sürekli artıran dünya vatandaşları yetiştirmeyi hedeflemektedir.

Eğitim Anlayışımız                                                   

Özel Mezitli Fen Lisesi; yapılandırmacı eğitim modeliyle, yaparak ve yaşayarak öğrenen, meraklı ve ilgili, farkındalığı ve duyarlılığı gelişmiş, öğrenmeyi öğrenmiş ve sorun çözme becerisi kazanmış, sorgulayan, araştıran, eleştirel düşünebilen, yalnızca sonuca değil sürece de odaklanan, işbirliği ve takım çalışmasına yatkın, öz güveni yüksek ve sorumluluk bilincine sahip, iletişim becerileri gelişmiş, empati yapabilen, farklılıklara saygılı, analitik düşünebilen, paylaşımcı ve yardımsever, kendisini, ailesini, ülkesini, insanlığı ve doğayı seven bireyler yetiştirir

Bir Mesaj Bırak